Ana içeriğe atla

 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi hastaların fiziki sorunlarının azaltmak hatta mümkün olduğunca  bu sorundan kurtarmanın yanı sıra  yeni istihdam olanakları sağlamak ve öğrencilere staj imkanı sunmak amacıyla. 2021 yılında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde kurulmuştur.

 Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri halk sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Kişilerin sosyal hayata katılımını sağlamak için vücut sistemlerinin bütünlüğünü sağlamak, işlev ve toparlanmayı en üst düzeye çıkarmak, iş yapmadaki zorluğu en aza indirmek fizyoterapi ve rehabilitasyon merkezlerinin sağladığı faydalardandır. Türkiye de ve dünyada pek çok hasta bu tedavileri zaman kaybetmeden ve fiziki sorunları kötüye gitmeden alma ihtiyacı duymaktadır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Sakarya ilinde, bölgede ve ülkede sağlık turizmiyle gelen turist sayısı arttırılarak sağlık ve sağlık turizmi alanında elde edilen gelirlerin yükselmesine katkı sağlanacaktır.

 Ayrıca merkez bünyesinde çeşitli kurs, seminer, sempozyum, panel ve kongrelerle klinisyen, akademisyen, hastalar ve sağlıklı bireyler eğitilecektir.